Saturday, 19 November 2011

SUKU KATA

SUKU KATA


Dalam tempoh umur enam tahun pertama, kanak-kanak mempunyai fikiran yang menyerap sejumlah besar maklumat tanpa sebarang usaha. Ia merupakan tempoh pembelajaran yang akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak. Oleh itu, penggunaan kad flash dalam bentuk perkataan dan gambar boleh membantu merangsangkan pembangunan kedua-dua hemisfera otak kanak-kanak.

Otak kiri adalah diasah melalui bahasa manakala otak kanan mengukuhkan melalui gambar. Kad flash (aksara terutama Cina) boleh membantu untuk mencapai perkembangan otak penuh dengan merangsang kedua-dua visual dan auditori kanak-kanak pada masa yang sama. Satu perkembangan yang seimbang seluruh otak meningkatkan minda menyerap kanak-kanak, kemahiran pembelajaran, daya ingatan, analitikal dan kebolehan penaakulan.
Description:
- Suku Kata Terbuka: a, e, i, o, u, ba, ca, su, ka, ja, di, bersama ...
- Suku Kata tertutup:
1. akhiran n: ban, pin, mun, Kun, pun ...
2. k akhiran: mak, lak, gak, tik, hak ...
3. akhiran m: sam, jem, had, Jum, keladi ...
4. akhiran r, h, t, ng ...
- Termasuk huruf besar dan kecil (56 kad): A, B, C, D ......
a, b, c, d. .. ...